Møter i Velferdstinget

Velferdstinget holder møter en gang i måneden i studiemånedene. Alle SiB-studenter har møte-, tale- og forslagsrett. Møtene blir holdt på Det Akademiske Kvarter og starter kl.17.15 med mindre annet er spesifisert. Du kan abbonere på VTs offentlige møtekalender i Google, og automatisk få alle møter i din kalender (XML | iCAL | HTML).

Påmeldingskjema til møtene finner du på denne siden.

Møteplan 2017

Vårsemesteret 2017

  • VT 01/17 tirsdag 18. februar (på Kronstad, HVL, rom F223, kl.12.15)
  • VT 02/17 tirsdag 7. mars
  • VT 03/17 tirsdag 4. april
  • VT 04/17 lørdag 6. mai

Høstsemesteret 2017

  • VT 05/17 tirsdag 5. september
  • VT 06/17 tirsdag 3. oktober
  • VT 07/17 tirsdag 7. november – Budsjettmøte
  • VT 08/17 lørdag 6. desember – Valgmøte

Innkallinger, saksdokumenter og protokoller

Her ligger alle protokoller og innkallinger for Velferdstinget i Bergen de siste årene. Det er ikke lagt ut vedlegg for alle de foregående årene, men om du ønsker et eller eller flere vedlegg kan du ta kontakt.

Dersom du bruker Internet Explorer kan det hende du må høyreklikke på lenkene og velge «Lagre som».

2017

 

Innlevering av endringsforslag

2016

2015

2014

VT09/14 (2. desember)

Førebels innkalling
– VT0914 – Førebels innkalling

Endeleg innkalling
– VT0914 – Endeleg innkalling

Vedlegg
 VT0914 – Vedlegg
– VT0914_8914_VT0814 – Protokoll IKKJE GODKJEND
– VT0914_9014_Orienteringar
– VT0914_9114_Kandidatoversikt (oppdatert 02122014 1140)
– VT0914_9114_Kulturstyrets valkomité – innstilling
– VT0914_9214 – Vedtektsendringar

 

Protokoll

– VT0914_Protokoll

VT08/14 (8. november)

Førebels innkalling
– VT0814 – Førebels innkalling

Endeleg innkalling
– VT0814 – Endeleg innkalling

Vedlegg
– VT0814 – Vedlegg
– VT0814_8214_VT0714 – Protokoll – IKKJE GODKJEND
– VT0814_8314_Orienteringar
– VT0814_8414_Tildelingsbrev 2014
– VT0814_8414_Tildelingsbrev 2015
– VT0814_8514_Budsjettkomitéen 2014 – Fordeling av semesteravgiftsmidler 2015 – Innstilling
– VT0814_8514_Endringsforslagsark – VT8515 – budsjettfordeling 2015 (pdf)
– VT0814_8514_Endringsforslagsark – VT8515 – budsjettfordeling 2015 (excel)

Endringsforslag
– VT0814_8514_Endringsforslag 1 (Tor Sivertsen Prestegard)

Protokoll
– VT0914_8914_VT0814 – Protokoll

VT07/14 (7. oktober)

Førebels innkalling
– VT0714 – Førebels innkalling

Endeleg innkalling
VT0714 – Endelig innkalling

Vedlegg
VT0714_6914_VT0614 – Protokoll – IKKJE GODKJEND
VT0714_7014_Orienteringar
– VT0714_7214_Kandidatskjema
– VT0714_7314_Vedtektsendringar
– VT0714_7414_Boliger for studenter i Bergen – Handlingsplan mot 2025
– VT0714_7414_Kommuneplan 1996
– VT0714_7414_Planprogram for kommuneplanen 2015-2030
– VT0714_7414_Studenten mot 2020
– VT0714_7414_Utkast til Sentrumsplanen 2014

Ettersending

VT0714_7214_Kandidatskjema (oppdatert)

Protokoll
– VT0714 – Protokoll

VT06/14 (9. september)

Førebels innkalling
– VT0614 – Førebels innkalling

Endeleg innkalling
– VT0614 – Endeleg innkalling

Vedlegg
VT0614 – Vedlegg

Vedlegg (separate)
– VT0614_5614_IKKJE GODKJEND – Protokoll for VT0514
– VT0614_5714_Kandidatskjema
– VT0614_5914_Orienteringar
– VT0614_6214_SHoT2010
 VT0614_6314_Prinsipprogram for Velferdstinget i Bergen
– VT0614_6414_Høyringsfråsegn – Samskipnadslova – Velferdstinget i Bergen

Ettersending
– VT0614_6214_SHoT2014

Protokoll
– VT0614 – Protokoll

VT05/14 (6. mai)

Førebels innkalling
– VT0514 – Førebels innkalling

Endeleg innkalling
– VT0514 – Endeleg innkalling

Vedlegg (samla)
– VT0514 – Vedlegg

Protokoll
– VT0514 – Protokoll

VT04/14 (8. april)

Førebels innkalling
VT0414_XX14 – Forslag til vedtektsendringar for Velferdstinget i Bergen
– Statuttar_for_studvest_-_2006
– VT0414 – Førebels innkalling

Endeleg innkalling
– VT0414 – Endeleg innkalling

Vedlegg
– VT0414_Vedlegg

Protokoll
VT0414 – Protokoll

VT03/14 (4. mars)

Førebels innkalling
– Førebels innkalling – VT0314

Endeleg innkalling
– VT0314 – Endeleg innkalling (pdf-fil)

Vedlegg
– VT0314 – Vedlegg (pdf-fil)
– VT0314 – Vedlegg (zip-fil)

Protokoll
– VT0314 – Protokoll

VT02/14 (11. februar)

Førebels innkalling
– VT0214 – Førebels innkalling  (pdf-fil)

Endeleg innkalling
– VT0214_Endeleg innkalling (korrigert)  (pdf-fil)

Vedlegg
– VT0214_Vedlegg (pdf-fil)
– VT0214_Vedlegg (zip-fil)

Protokoll
– VT0214 – Protokoll

VT01/14 (3. desember) hovudsak: valg

Førebels innkalling
– Foreløpig innkalling VT 0114

Endeleg innkalling
– Endelig innkalling VT 0114

Vedlegg
– Vedlegg VT 0114

Protokoll
VT0114_Protokoll – Godkjend

2013

VT08/13 (16. november) hovudsak: budsjett

Førebels innkalling
– Foreløpig innkalling VT 0813

Endeleg innkalling
– Endelig innkalling VT0813

Vedlegg
 – Vedlegg VT0813
– Ettersendinger

Protokoll
– Protokoll VT0813

VT07/13 (8. oktober)

Førebels innkalling
– Foreløpig innkalling

Endeleg innkalling
– Endelig innkalling VT0713

Vedlegg
 – Vedlegg VT0713

Protokoll
– Protokoll VT0713

VT06/13 (3. september)

Førebels innkalling
– Foreløpig innkalling VT0613

Innkalling
– VT0613_Endelig innkalling

Vedlegg
– VT0613 vedlegg
– VT0613 – Ettersendingar

Protokoll
– Protokoll VT0613

VT05/13 (14. mai)

Førebels innkalling
– Foreløpig innkalling

Endeleg innkalling
– VT0513_Endelig_innkalling

Vedlegg
 – VT0513 – Vedlegg

Protokoll
– Protokoll VT0513

VT04/13 (9. april)

Førebels innkalling
– Foreløpig innkalling VT0313

Endeleg innkalling
– VT0413_Endelig_innkalling

Vedlegg
 – VT 0413 – Vedlegg

Protokoll
– Protokoll VT0413

VT03/13 (5. mars)

Førebels innkalling
 – Foreløpig innkalling

Endeleg innkalling
– VT0313_Endelig_innkalling

Vedlegg
 – VT0313 – Vedlegg

Protokoll
– Protokoll VT0313

VT02/13 (5. februar)

Førebels innkalling
 –  Foreløpig innkalling

Endeleg innkalling
– VT0213-Endelig_innkalling

Vedlegg
 – VT0213 – Vedlegg

Protokoll
– Protokoll VT0213

VT01/13 (4. desember) hovudsak: valg

Førebels innkalling
– foerebels_innkalling_vt_2013-01

Endeleg innkalling
– VT0113-Endeleg_innkalling

Vedlegg
– VT0113 – Vedlegg

Protokoll
– Protokoll VT0113

 

2012

VT09/12 (3. november) hovudsak: budsjett

Førebels innkalling
 – foerebels_innkalling_vt_2012-09

Endeleg innkalling
– VT0912-ENDELEG-INNKALLING

Vedlegg
– VT0912 – Vedlegg
– VT0912-Ettersendinger

Protokoll
– Protokoll_VT 0912

VT08/12 (16. oktober)

Førebels innkalling
 – foerebels_innkalling_vt_2012-08

Endeleg innkalling
– VT0812-ENDELEGINNKALLING

Vedlegg
– VT0812 – vedlegg

Protokoll
– Protokoll VT 0812, 16.10.12

VT07/12 (18. september)

Førebels innkalling
– foerebels_innkalling_vt_2012-07

Innkalling
– VT0712-ENDELEGINNKALLING

Vedlegg
– VT0712 – Vedlegg

Protokoll
– Protokoll VT 0712, 18.09.12

VT06/12 (22. mai)

Førebels innkalling
 – foerebels_innkalling_vt_2012-06

Endeleg innkalling
– endeleg_innkalling_vt_2012-06

Vedlegg
 – Protokoll_VT0512

Protokoll
– Protokoll VT 0612, 22.05.12

VT05/12 (17. april)

Førebels innkalling
 – foerebels_innkalling_vt_2012-05

Endeleg innkalling
 – endeleg_innkalling_vt_2012-05

Vedlegg
– VT0512 – vedlegg

Protokoll
– Protokoll_VT0512

VT04/12 (20. mars)

Førebels innkalling
– foerebels_innkalling_vt_2012-04

Endeleg innkalling
– endeleg_innkalling_vt_2012-04

Vedlegg
– VT0412 – vedlegg

Protokoll
– Protokoll_VT0412

VT03/12 (21. februar)

Førebels innkalling
 –  foerebels_innkalling_vt_2012-03
Endeleg innkalling
– endeleg_innkalling_vt_2012-03-ENDRA

Vedlegg
 – VT0312 – vedlegg

Protokoll
 – Protokoll_VT0312

VT02/12 (17. januar)

Førebels innkalling
 – VT0212 – førebels innkalling

Endeleg innkalling
– endeleg_innkalling_vt_2012-02

Vedlegg
 – VT0212 – vedlegg

Protokoll
– Protokoll_VT0212

VT01/12 (6. desember)

Førebels innkalling
– foerebels_innkalling_vt_2012-01

Endeleg innkalling
 – endeleg_innkalling_vt_2012-01

Vedlegg
 – vedlegg_vt_2012-01

Protokoll
– Protokoll_VT0112

 

2011

VT 08/11 (15. november)

Førebels innkalling
 – mellombels_innkalling_vt_2011-08

Endeleg innkalling
 – innkalling_vt_2011-08

Vedlegg
– VT0811 – Vedlegg

Protokoll
– protokoll_vt_2011-08

VT 07/11 (18. oktober)

Førebels innkalling
 – forelopig_innkalling_vt_2011-07

Endeleg innkalling
– innkalling_vt_2011-07

Protokoll
– Protokoll VT 0711 

VT 06/11 (14. september)

Innkalling
– innkalling_vt_2011-06

Protokoll
Protokoll VT 0611

VT05/11 (10. mai)

Innkalling
– innkalling_vt_2011-05

Protokoll
– Protokoll VT 0511

Ekstraorinært VT (26. april)

Innkalling
 – innkalling_vt_2011-04-ekstraordinært

Protokoll
– Protokoll VT eks.ord møte

VT04/11 (12. april)

Innkalling
– innkalling_vt_2011-04

Protokoll
– ingen protokoll er tilgjengeleg

VT03/11 (15. mars)

Innkalling
– innkalling_vt_2011-03

Protokoll
Protokoll VT 0311

VT02/11 (1. februar)

Innkalling
– innkalling_vt_2011-02

Protokoll
– Protokoll VT 0211

VT01/11 (6. desember)

Innkalling
– innkalling_vt_2011-01

Protokoll
– Protokoll VT 0111

2010

VT 08/10 (15. november)

Innkalling
– vedlegg_2010-08
– endelig_innkalling_vt_2010-08

Protokoll
– protokoll_vt_2010-08

Ekstraordinært VT, 13. oktober

Innkalling
endelig_innkalling_vt_2010-10-13_ekstraord

Protokoll
– protokoll_vt_2010-10-13_ekstraord

VT06/10 (20. september 2010)

Innkalling
– vedlegg_innkalling_vt_2010-06
– endelig_innkalling_vt_2010-06

Protokoll
– protokoll_vt_2010-06

VT05/10 (11. mai 2010)

Innkalling
– endeling_innkalling_vt_2010-05

Protokoll
– protokoll_vt_2010-05

VT04/10 (19. april 2010)

Innkalling
– vedlegg_innkalling_vt_2010-04
– protokoll_vt_2010-04

Protokoll
protokoll_vt_2010-04

VT03/10 (15. mars 2010)

Innkalling
– vedlegg_vt_2010-03
endeling_innkalling_vt_2010-0

Protokkoll
– protokoll_vt_2010-03

VT02/10 (15. februar 2010)

Innkalling
– endelig_innkalling_vt_2010-02
– vedlegg_innkalling_vt_2010-02

Protokoll
– protokoll_vt_2010-02

VT01/10 (7. desember 2009)

Innkalling
– endelig_innkalling_vt_2010-01
– vedlegg_vt_2010-01

Protokoll
– protokoll_vt_2010-01