Velferdstingene i Norge (ViN) har et formalisert samarbeid. Medlemstingene er:
Velferdstinget i Bergen
Velferdstinget i Oslo og Akershus
Velferdstinget i Trondheim
Velferdstinget i Stavanger

Det avholdes jevnlige møter i ViN.

Vedtektene til ViN finner du her. 

Alle velferdsting har mulighet til å melde seg inn i ViN. Formålet med ViN er å få større gjennomslagskraft, ved å vedta nasjonal politikk som gjelder for alle velferdstingene. ViN forsøker også å kjøre en del felles kampanjer.

ViN bistår gjerne også  andre i velferdspolitiske saker.

ViN-banner

Kontaktinformasjon

Velferdstinget i Oslo og Akershus
Leder: Aleksander  Gjøsæter
E-post: leder@studentvelferd.no
Nettside: studentvelferd.no

Velferdstinget i Trondheim
Leder: Ida Medina Jodanovic
E-post: leder@velferdstinget.no
Nettside: velferdstinget.no

Velferdstinget i Stavanger
Leder: Alexander Egeli
E-post: vt@sis.uis.no
Nettside: vtstavanger.no

Velferdstinget i Bergen
Leder: Linnea Reitan Jensen
E-post: leder@vtbergen.no
Nettside: vtbergen.no