Studentidretten i Bergen

Studentidretten i Bergen består av flere forskjellige studentidretslag, med forskjellig tilbud rettet mot studentene. Studentidrettslagene har et felles samarbeidsorgan i Velferedstinget i Bergen, kalt Studentidrettsrådet (SIR). Alle de største idrettslagene er medlem i SIR og du finner liste over medlemmene og lenker til nettsidene deres lenger nede på denne siden.

I tillegg til studentidretten har SiB et treningstilbud du kan lese mer om her.

Medlemmer i Studentidrettsrådet

Bergen Studentidrettslag, BSI.***
Norges Handelshøyskoles Idrettsforening, NHHI.**
Høgskolen i Bergens Idrettslag, HiBI.*
Juristforeningen studentidrettslag, JIL.*
BI Studentsamfunn Idrett, BISI.*
Student KRIK Bergen, SKB.*
Universitetets Karateklubb, UKK.*
Universitetets bedriftsidrattslag, UBIL (for ansatte).*

* antall representanter

I tillegg møter Velferdstinget og Studentsamskipnaden med hver sin representant.

Studentidrettsrådet

Studentidrettsrådet (SIR) er Studentsamskipnaden i Bergen sitt rådgivende organ for idrett og mosjon. Hovedoppgaven til SIR er å innstille på fordeling av halltid, i SiBs idrettsanlegg. Fordelingen avgjøres av Direktør for SiB Trening, Bård Johansen.

Møtedokumenter til SIR-møtene

Kontakt Studentidrettsrådet

Studentidrettsrådet kontaktes via nestleder i Velferdstinget, som fra høsten 2016 også er leder av rådet.
E-post: nestleder@vtbergen.no

Registrere representanter til Studentidrettsrådet