Semesteravgiften

 

// Organisasjoner som søker eller har fått tildelt semesteravgiftsmidler finner mer informasjon på DENNE SIDEN.

Hvert semester betaler alle studentene ved institusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen semesteravgift for å få lov til å gå opp til eksamen. Semesteravgiften går til fire forskjellige hovedområder:

Velferdstinget

Velferdstinget mottar selv en liten del av semesteravgiften. Disse midlene går blant annet til å lønne to heltidsansatte tillitsvalgte og drifte Velferdstingets politiske virksomhet og møtevirksomhet. Velferdstinget tildeler også en god del penger til andre organisasjoner.

Tildeling til andre organisasjoner

Velferdstinget fordeler hver år en del av semesteravgifta til studentorganisasjoner i Bergen. For driftsåret 2016 bler det fordelt 5 900 000 kr (inkludert drift av Velferdstinget selv). Midlene blir fordelt på budsjettmøtet i Velferdstinget som blir avholdt i november måned hvert år. Blant søkerorganisasjonene er også Kulturstyret, som er et eget organ i Velferdstinget i Bergen som tildeler av midler til studentkulturorganisasjoner og -prosjekter.

SiB Helse og Rettleiing

SiB Helse og Rettleiing er den delen av SiB som tilbyr studentane helse og rettleiingstenester. Eit av dei viktigaste satsingsområdene er Studentenes psykiske helseteneste som tilbyr gratis psykologtenester til alle SiB-studentar. Les meir om dei tilboda SiB Helse og Rettleiing har på SiB sine nettsider: SiB Helse | SiB Rådgivning

Norsk studentorganisasjon (NSO)

Studentar frå institusjonane som er medlem i NSO betalar ein del av semesteravgifta, 32 kr semesteret, i medlemsavgift per student. Kven som er medlem finn du her: NSOs medlemslag i Hordaland