Grønneviksøren 2

Grønneviksøren 2

Velferdstinget i Bergen har arbeidet lenge med å få realisert videre utbygging av studentboliger på Grønneviksøren. I løpet av valgkampen ble det klart at det nye bystyreflertallet ville gå inn for å realisere byggeprosjektet. Nå gjenstår det bare å se om de holder ord.

Studentøkonomi

Studentøkonomi

Penger har alltid vært viktig, også for studenter. Penger brukes til å betale husleie, kjøpe mat og finansiere studiene. Men penger er noe studenter har lite av. Norske studenter har faktisk aldri vært fattigere. Målt etter prosent av BNP er norske studenter blant de aller fattigste i Europa. Derfor mener Velferdstinget studiestøtten må opp på 1, 5 G. Enkelt og greit.

Hva er Velferdstinget?

Hva er Velferdstinget?

Velferdstinget er studentene i Bergens røst i alle saker som har med studentvelferd å gjøre. Velferdstinget arbeider bl.a. med få politikerne til å bygge flere studentboliger og øke studiestøtten. Velferdstinget arbeider også tett sammen med SiB for å bedre tilbudet samskipnaden gir til studentene i Bergen.

PS: Velferdstinget består utelukkende av studenter

Integreringsprisen

Integreringsprisen

Velferdstinget i Bergen har opprettet en egen integreringspris. Premien er et beløp på 20 000 kr, og alle studentorganisasjoner i Bergen kan søke eller bli nominert. Enkeltpersoner kan også nomineres. Integreringsprisen er opprettet for å oppfordre studentorganisasjoner til å bli flinkere på å inkludere internasjonale studenter i sitt arbeid. Integreringsprisen er et samarbeid mellom UiB,

Lokalvalg 2015 – Kollektivtransport

Hvordan skal kollektivtransporten i Bergen være, og hvor mye skal det koste? Her kan du lese mer om hva de ulike partiene mener om kollektivtransport.   Velferdstinget i Bergen mener at det skal være studentrabatt på all kollektivtransport. Rabatten skal være lik uansett alder, tid på døgnet og bo- eller studiested. Dette innebærer også at vi

Lokalvalg 2015 – Studentboliger

Fremover mot valget kommer vi til å sammenligne partiene, og skrive hva de mener om de ulike studentsakene. Hvem kjemper for studentene? 20. august arrangerer vi partilederdebatt, hvor vi har invitert lederne for partiene i Bergen til å debattere Bergen som kunnskapsby.   Hva mener de ulike partiene om studentboliger? Her får du svaret!  

Partienes studentpolitikk

Lurer du på hva du skal stemme i høstens kommune- og fylkestingsvalg? Her har vi oppsummert partienes saker som angår studenter!   Ikke alle partiene har publisert sine valgprogram enda, så saken blir oppdatert etter hvert. Partiene er listet opp i alfabetisk rekkefølge, og vi har delt punktene inn i kategoriene bolig, helse, kollektivt og sykkel,

Pressemelding fra Velferdstingene i Norge: Studentene jubler!

Vi håper dette er et hint om hva vi kan forvente av forslag til statsbudsjett for 2016. Velferdstingene i Norge er svært fornøyde med tildelingen til studentboliger i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Ytterligere 200 studentboliger har blitt bevilget over revidert nasjonalbudsjett for 2015. Dette lover godt for studentenes boligsituasjon. Vi nærmer oss målet om

Sommerfest!

I år som i fjor inviterer Kulturstyret hele studentkulturen i Bergen til sommeravslutning lørdag 30. mai! Alle aktive i studentorganisasjoner tilknyttet KS er hjertelig velkommen. Vi satser på fint vær og grilling i en sentrumsnær park. Vi spanderer grillmat på alle som er aktive i en av våre søkerorganisasjoner, i tillegg til å arrangere noen leker og

Søk Velferdstinget om midler for 2016

Årlig deler Velferdstinget (VT) ut omtrent 5,9 millioner av semesteravgiften til ulike studentorganisasjoner i Bergen. Midlene deles ut til organisasjoner som når ut til og yter velferd for flest mulig av studentene tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen. For støtte til studentkultur henvises det videre til Kulturstyret. Søknadsfrist: 1. august 2015 Søknaden sendes til bk@vtbergen.no Viser til

Resolusjon: Redusert ventetid

På Velferdstingets møte 5. mai, VT 04/15, ble det vedtatt en resolusjon om redusert ventetid for psykiske helsetjenester. I resolusjonen ønsker Velferdstinget en maksimal ventetid på psykiske helsetjenester på to uker, og at Studentsamskipnaden i Bergen skal prioritere Studentenes psykiske helsetjeneste økonomisk. Resolusjon fra Velferdstinget i Bergen – Redusert ventetid