Grønneviksøren 2

Grønneviksøren 2

Velferdstinget i Bergen har arbeidet lenge med å få realisert videre utbygging av studentboliger på Grønneviksøren. I løpet av valgkampen ble det klart at det nye bystyreflertallet ville gå inn for å realisere byggeprosjektet. Nå gjenstår det bare å se om de holder ord.

Studentøkonomi

Studentøkonomi

Penger har alltid vært viktig, også for studenter. Penger brukes til å betale husleie, kjøpe mat og finansiere studiene. Men penger er noe studenter har lite av. Norske studenter har faktisk aldri vært fattigere. Målt etter prosent av BNP er norske studenter blant de aller fattigste i Europa. Derfor mener Velferdstinget studiestøtten må opp på 1, 5 G. Enkelt og greit.

Hva er Velferdstinget?

Hva er Velferdstinget?

Velferdstinget er studentene i Bergens røst i alle saker som har med studentvelferd å gjøre. Velferdstinget arbeider bl.a. med få politikerne til å bygge flere studentboliger og øke studiestøtten. Velferdstinget arbeider også tett sammen med SiB for å bedre tilbudet samskipnaden gir til studentene i Bergen.

PS: Velferdstinget består utelukkende av studenter

Diagnose student facebook

Diagnose: student

See English text bellow Resolusjon fra Velferdstinget i Bergen I Velferdstingsmøte 2. februar vedtok Velferdstinget en resolusjon om studenthelse. Vi ønsker at kommunen og fylkeskommunen tar det ansvaret de har når det kommer til studenthelse, vi vil at studenthelse skal prioriteres som helhet, og vi ønsker oss en egen studenthelsemelding! Diagnose: student Studentlivet går på

Still til valg - VT

Valgresultater

1. desember ble det avholdt valg i Velferdstinget i Bergen. Her er valgresultatene: SiB-styret Faste medlemmer Eivind Brandt Edel-Christine Flater Varamedlemmer 1. Vilde Havrevold 2. Fredrik Bødtker 3. Margit Abel Grape 4. Haakon Kvernevik Knudsen 5. Tellef Raabe Velferdstingets arbeidsutvalg Leder: Linnea Reitan Jensen Nestleder: Sindre Dueland Medlem: Ingrid Fjellberg Medlem: – MANGLER Kulturstyret Leder:

Still til valg - VT

Hva er det egentlig å sitte i Velferdstingets arbeidsutvalg?

Som medlem i Velferdstingets arbeidsutvalg skal man være med på å gjennomføre politikken vedtatt av Velferdstinget. Arbeidsoppgavene og –områdene fordeles innad i arbeidsutvalget, etter ønske. Arbeidsutvalget utarbeider arbeidsprogram for perioden de er valgt, med utgangpunkt i prinsipprogram vedtatt av Velferdstinget. Utarbeidselen av arbeidsprogrammet gir stor direkte mulighet til å påvirke retningen Velferdstinget skal ta. Det

DSC_0012

Pressemelding: En bedre tid i vente for studentene i Norge

Pressemelding fra Velferdstingene i Norge 23.11.15 -Et utrolig viktig grep for å gjøre studiehverdagen lettere Studentbevegelsen har endelig fått gjennomslag for 11 måneders studiestøtte. Velferdstingene i Norge jubler sammen med resten av studentbevegelsen. – Det er mange studenter som nå får en lysere eksamenstid med disse gode nyhetene, sier Maiken Vasset Størkersen, leder av Velferdstinget

Still til valg - VT

Valg i Velferdstinget

1. desember velger Velferdstinget nye representanter i en rekke spennende verv. Som SiB-student kan du stille til samtlige verv som Velferdstinget velger til. Som tillitsvalgt gir du et viktig bidrag til dine medstudenter gjennom å representere de som en aktiv del av studentdemokratiet eller de mange andre studentorganisasjoner Velferdstinget velger og oppnevner til. Dersom du

Semesteravgift---nett---innlegg

Budsjettfordeling 2016

Lørdag 7. november ble det avholdt budsjettmøte i Velferdstinget. Fordelingen vedtatt i møtet ser slik ut: BIS Bergen Idrett 210 000 kr BSI – Bergen Studentidrettslag: 780 000 kr Bergen Student-TV: 250 000 kr Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS): 0 kr HiB Idrett: 230 000 kr Jussformidlingen: 125 000 kr K7 Bulletin: 120 000 kr Kulturstyret: 1 576 000 kr NHHI

KURS: DEN NØDVENDIGE SAMTALEN

Lykkepromille og Kulturstyret inviterer til kurs om ledelses- og personalansvar for alle Kulturstyrets medlemsorganisasjoner. Kurset er særlig godt egnet for personal/frivilligansvarlige eller verv med ledelsesansvar, men kan også være nyttig for andre styremedlemmer. Kulturstyret og Lykkepromille arrangerte dette kurset i mai, og fikk gode tilbakemeldinger. Hvis dere gikk glipp av kurset da, har dere muligheten igjen

VALG TIL KULTURSTYRET

VIL DU VÆRE MED PÅ Å FORME KULTURBYEN BERGEN? KULTURSTYRET representerer Bergens studentorganisasjoner. Vi har godt over en million kroner å tildele alt fra konsertarrangører til tidsskrift, linjeforeninger og idealistiske studentgrupper. Søknadsfristen for driftstøtte er hvert år 15. februar, prosjektsøknader behandles fortløpende. Vi bidrar også med kursing, profilering, kontorplasser og øvingslokaler. KULTURSTYRET består av 12

Semesteravgift---nett---innlegg

VT 07/15 – Budsjettmøte

   BUDSJETKOMITEENS INNSTILLING OG ALLE SØKNADENE Møte: VT 07/15 (Budsjettmøte) Dato: Lørdag 07. november Tidspunkt: 10.15 (mat serveres fra 09.30) Sted: Egget, Studentsenteret Abonner på møtekalenderen: XML | iCAL | HTML ——————————————————————————– Last ned alle sakspapirene her: www.vtbergen.no/motedokument Budsjettkomiteens innstilling og organisasjonenes søknader blir publisert her: Budsjettkomitéens innstilling Påmeldingsskjema finn ein her: www.bit.ly/VTpåmelding Last ned en historisk oversikt over tildelinger fra Velferdstinget her: Historisk oversik over