Søknadene om tildelinger fra Velferstinget er offentliggjort!

Søknadene om tildelinger fra Velferdstinget er lagt ut her!
Fremover vil budsjettkomiteen behandle søknadene og intervjue søkerorganisasjonene.   Komiteen vil vurdere dette, og legge frem en foreløpig innstilling til Velferdstinget på oktobermøtet.  I oktobermøte skal Velferdstinget vurdere innstillingen og gi tilbakemeldinger til budsjettkomiteen, som senere skal legge frem sin endelige innstillingen.

Spread the word. Share this post!