Ønskes leid: 28 725 hybler

Mandag 25. juli la Norsk studentorganisasjon (NSO) fram studentboligundersøkelsen for 2016. Bergen kommer nest dårligst ut av alle de norske studiestedene. Bare Hedmark kommer dårligere ut av undersøkelsen. Dekningsgraden på studentboliger i Bergen er på 12, 34 %, en nedgang på 0,54 prosentpoeng fra 2015.

NSOs studentboligundersøkelse viser at det er 32 769 studenter i Bergen, og 4044 hybelenheter (HE). Denne lave dekningsgraden fører til et større press på et allerede presset privat utleiemarked, og det fører til økte leiekostnader for studenter.

– De høye boligutgiftene påvirker ikke bare studenter, sier leder av Velferdstinget i Bergen, Linnea Reitan Jensen. De påvirker alle andre som også skal inn på leiemarkedet, jo flere som skal inn på leiemarkedet, jo høyere kan utleieprisene være. Studentboligenes viktigste oppgave er å være med på å regulere boligmarkedet i sin helhet. Vi må holde leieprisene nede, slik at alle kan ha råd til å bo et sted.

– Vi er avhengige av å få bygget flere studentboliger raskt. Nasjonalt mangler det 14 000 studentboliger for å nå målet om en dekningsgrad på 20 %. I Bergen er målet 30 %, og vi mangler 5 800.

– Til neste år vil vi ha en økning i antall studentboliger i Bergen, for da vil de påbegynte studenboligbyggene stå ferdig, men fortsatt er ikke dette nok til å demme opp for det pressede boligmarkedet i byen vår. Bergen kommune, Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) og Velferdstinget må jobbe sammen for å finne egnede steder for flere studentboliger fremover.

– Utdanningsinstitusjonene tar inn flere og flere studenter, men tallet på antall tildelte studentboliger øker ikke i takt med dette, og det begynner å bli kritisk, sier Reitan Jensen.

Studentboligundersøkelsen 2016

Dekningsgrad

Spread the word. Share this post!