Dekningsgrad

Ønskes leid: 28 725 hybler

Mandag 25. juli la Norsk studentorganisasjon (NSO) fram studentboligundersøkelsen for 2016. Bergen kommer nest dårligst ut av alle de norske studiestedene. Bare Hedmark kommer dårligere ut av undersøkelsen. Dekningsgraden på studentboliger i Bergen er på 12, 34 %, en nedgang på 0,54 prosentpoeng fra 2015. NSOs studentboligundersøkelse viser at det er 32 769 studenter i

Lokalvalg 2015 – Studentboliger

Fremover mot valget kommer vi til å sammenligne partiene, og skrive hva de mener om de ulike studentsakene. Hvem kjemper for studentene? 20. august arrangerer vi partilederdebatt, hvor vi har invitert lederne for partiene i Bergen til å debattere Bergen som kunnskapsby.   Hva mener de ulike partiene om studentboliger? Her får du svaret!  

Pressemelding fra Velferdstingene i Norge: Studentene jubler!

Vi håper dette er et hint om hva vi kan forvente av forslag til statsbudsjett for 2016. Velferdstingene i Norge er svært fornøyde med tildelingen til studentboliger i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Ytterligere 200 studentboliger har blitt bevilget over revidert nasjonalbudsjett for 2015. Dette lover godt for studentenes boligsituasjon. Vi nærmer oss målet om