valg-stol-023

Valg i Velferdstinget

Tirsdag 6. desember er det valg i Velferdstinget. På denne siden finner du kandidatskjemaene som er sendt inn. Skjemaene blir publisert fra 22. november, og løpende oppdatert, helt fram til 6. desember.   Les mer om vervene, og send inn kandidatskjema fra denne siden.     

Fordeling av semesteravgift for 2017

5. november vedtok Velferdstinget fordelingen av semesteravgiften for 2017. Resultatet ble slik: Organisasjon BSTV 275 000 BISI 165 000 BSI 525 000 HiBI 175 000 JSiL 0 Jussformidligen 125 000 Kulturstyret 1 619 000 K7 Bulletin 100 000 NHHI 400 000 STOFF 226 000 Studentersamfunnet 220 000 SRiB 610 000 Studvest 675 000 Økonomiformidlingen 60

Valg i Velferdstinget

Å stille til et verv Som student i Bergen kan du stille til samtlige verv som Velferdstinget velger til. Som tillitsvalgt gir du et viktig bidrag til dine medstudenter gjennom å representere dem som en aktiv del av studentdemokratiet eller de mange andre studentorganisasjoner Velferdstinget velger og oppnevner til. Dersom du ønsker å stille til

Søknadene om tildelinger fra Velferstinget er offentliggjort!

Søknadene om tildelinger fra Velferdstinget er lagt ut her! Fremover vil budsjettkomiteen behandle søknadene og intervjue søkerorganisasjonene.   Komiteen vil vurdere dette, og legge frem en foreløpig innstilling til Velferdstinget på oktobermøtet.  I oktobermøte skal Velferdstinget vurdere innstillingen og gi tilbakemeldinger til budsjettkomiteen, som senere skal legge frem sin endelige innstillingen.

BK17

Budsjettfordeling 2017

Torsdag 1. september er fristen for å sende inn søknad til budsjettfordelingen for 2017.   Dette gjelder for registrerte søkerorganisasjoner. Det er viktig fristen blir holdt, da søknader som mottas etter fristen ikke blir behandlet. For mer info se: Informasjon til søkere og mottakere av semesteravgiftsmidler  

VT tom stol

Vi søker nytt styremedlem!

Har du lyst til å jobbe for velferden til alle studentene i Bergen? Da er dette vervet for deg!   Som medlem i Velferdstingets styre er du med på å utøve politikken vi har, du kan bidra til å utforme den, og du kan påvirke! Vi jobber blant annet opp mot Studentsamskipnaden i Bergen (SiB),

Dekningsgrad

Ønskes leid: 28 725 hybler

Mandag 25. juli la Norsk studentorganisasjon (NSO) fram studentboligundersøkelsen for 2016. Bergen kommer nest dårligst ut av alle de norske studiestedene. Bare Hedmark kommer dårligere ut av undersøkelsen. Dekningsgraden på studentboliger i Bergen er på 12, 34 %, en nedgang på 0,54 prosentpoeng fra 2015. NSOs studentboligundersøkelse viser at det er 32 769 studenter i

Mobil gjenvinningsstasjon

På flyttefot?

Visste du at du må betale nesten 2 000 kr dersom du legger fra deg flyttesøppelet ditt i gata? Og visste du at hvis du leverer det til BIR, så koster det 50 kr å kaste samme mengde (1 kubikkmeter)? Visste du at det går an å bli kvitt søppelet uten å ha bil?   BIR

FB-bilde-botrygt

Bo trygt

BO TRYGT Vet du om leiligheten du bor i er brannsikker nok? Vet du hva du skal gjøre dersom det begynner å brenne? Dersom boligen din skulle begynne å brenne, er det viktig at du raskt kan komme deg ut, og ikke minst: at du legger merke til at det brenner. Er du usikker, kan