Trykkeriavtale og logoer

Trykkeriavtale og logoer Trykkeriavtale Kulturstyret, Det Akademiske Kvarter og Studentsamskipnaden i Bergen har på vegne av alle organisasjoner tilknyttet oss inngått en ny avtale om rabattert trykking hos Netprint. Netprint tilbyr de fleste trykkprodukter til egne priser for studentorganisasjonene, samt en generell rabatt på 25% på produkter utenfor avtalen. For mer informasjon om Netprint og

Driftsstøtte og registrering av organisasjon

Driftsstøtte   Hvordan søke? Her finner du alle skjemaer som er nødvendig for å søke om støtte fra Kulturstyret. Du finner også en søknadsguide som grundig gjennomgår hva som skal være med i søknaden. Vennligst les denne nøye før søknad sendes til oss. Søknadsfrister: Søknadsfristen for driftsstøtte og tidsskriftstøtte er 15. februar. Nye organisasjoner kan søke

Mandat og reglement

Styringsdokumenter I mappen under finner du kopier av kulturstyrets mandat og reglement for tildeling. Dersom det skjer endringer i dokumentene vil endringene først bli synlige på Velferdstinget i Bergens samleside for styringsdokumenter.

Prosjektstøtte og registrering av organisasjon

Prosjektstøtte Kulturstyret kan ha midlene til å oppfylle din drøm, om den er liten eller stor.   Vi oppfordrer alle studentorganisasjoner om å søke prosjektstøtte. Med prosjektstøtte menes støtte til et prosjekt som i vesentlig grad skiller seg fra studentorganisasjonens ordinære drift i art eller størrelse. For prosjektstøtte er det ingen søknadsfrist, men vi må

Profilering – StudentBergen

Kulturstyret samarbeider med Utdanning i Bergen som jobber for å synliggjøre og profilere Bergen som studieby. StudentBergen er en portal som administreres av Utdanning i Bergen med kulturkalender og informasjon om studentorganisasjoner og studentlivet. På nettsiden studentbergen.no kan organisasjoner få lagt ut informasjon om arrangementer og rekruttering. Utdanning i Bergen er et samarbeid mellom Universitetet

Kulturstyremøter og tildelingsprotokoller

Kulturstyremøter og tildelingsprotokoller Møteplan vår 2017 KS 01/17 21.02 KS 02/17 13.03 KS 03/17 21.03 KS 04/17 15.05 KS 05/17 06.06 Protokoller Protokoller fra møtene. De to første sifferene er årstall, de to påfølgende er møtenummer. For eksempel «Protokoll KS 1102» er møte nr. 2 i 2011.

Medlemsorganisasjoner

Registrerte organisasjoner Registrerte organisasjoner hos Kulturstyret har mulighet til å søke om drift- og prosjektstøtte. De har mulighet til å stå på stand på Universitetets områder, og låne møterom på f.eks Studentsenteret gratis. Registrerte medlemsorganisasjoner vil også motta invitasjon til Kulturstyrets kurs. Musikk og scene AKKS Aktive Studenters Forening (ASF) Alrekstadir – Studentbryggarlaget i Bergen Backline

Kurs i regi av Kulturstyret

Gratis kurs for alle registrerte organisasjoner Vi tilbyr jevnlig gratis kurs til alle studentorganisasjonene som er registrerte medlemmer hos Kulturstyret, for å styrke engasjementet og kunnskapsnivået i studentkulturen i Bergen.   Vårkurs 22. april TBA Frivillighet og rekruttering 101 – Med Siriann Bekeng fra frivillig.no Taco SoMe 101

Om Kulturstyret

Kulturstyret er Velferdstinget i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk. Kulturstyret bevilger årlig om lag en million kroner til studentkulturen i Bergen. Våre støtteordninger omfatter driftstøtte og tidsskriftstøtte med søknadsfrist 15. februar, samt prosjektstøtte. Kulturstyret er også saksforberedende i kulturpolitiske spørsmål. Vi skal bidra til å styrke den kulturelle aktiviteten og det sosiale tilbudet til studenter tilknyttet

KURS: DEN NØDVENDIGE SAMTALEN

Lykkepromille og Kulturstyret inviterer til kurs om ledelses- og personalansvar for alle Kulturstyrets medlemsorganisasjoner. Kurset er særlig godt egnet for personal/frivilligansvarlige eller verv med ledelsesansvar, men kan også være nyttig for andre styremedlemmer. Kulturstyret og Lykkepromille arrangerte dette kurset i mai, og fikk gode tilbakemeldinger. Hvis dere gikk glipp av kurset da, har dere muligheten igjen