Driftsstøtte

 

Hvordan søke?

Her finner du alle skjemaer som er nødvendig for å søke om støtte fra Kulturstyret. Du finner også en søknadsguide som grundig gjennomgår hva som skal være med i søknaden. Vennligst les denne nøye før søknad sendes til oss.

Søknadsfrister:

Søknadsfristen for driftsstøtte og tidsskriftstøtte er 15. februar.

Nye organisasjoner kan søke om driftsstøtte etter fristen. Utbetalt beløp vil avkortes med 50% om søknaden kommer i andre semester av regnskapsåret.

Prosjektstøtte er støtte til prosjekter som skiller seg vesentlig fra organisasjonens daglige drift. For prosjektstøtte kan det søkes gjennom hele året, før arrangementet er gjennomført.

Husk at om dere får støtte dere bruke Kulturstyrets logo i PR-materiell og på nettside.

Kulturstyrets søknadsskjema skal benyttes:

Elektronisk søknad foretrekkes, og kan leveres per e-post til kulturstyret@kulturstyret.no. Vi er svært glade i at søknadene kommer i ett dokument, altså én pdf-fil som inneholder søknaden og alle vedlegg. Dette gjør vårt arbeid veldig mye enklere. SmallPDF er et verktøy for å slå sammen pdf-filer, og er helt gratis å bruke.

Søk om driftsstøtte her:


https://drive.google.com/drive/folders/0B62pXwIIYfAdSTFFQ3NpdDdvUW8