Prosjektstøtte

Kulturstyret kan ha midlene til å oppfylle din drøm, om den er liten eller stor.

 

Vi oppfordrer alle studentorganisasjoner om å søke prosjektstøtte. Med prosjektstøtte menes støtte til et prosjekt som i vesentlig grad skiller seg fra studentorganisasjonens ordinære drift i art eller størrelse. For prosjektstøtte er det ingen søknadsfrist, men vi må ha mottatt søknaden i god tid før prosjektet skal gjennomføres. Søknaden må inneholde:

1. Utfylt søknadsskjema
2. Prosjektbeskrivelse
3. Budsjett
4. Organisasjonens statutter/vedtekter.Hvis din organisasjon ikke allerede er registrert under Kulturstyret, må følgende hovedkriterier være oppfylt:- Organisasjonen må ha minst 5 medlemmer.- To tredjedeler av medlemmene må være studenter i Bergen og ha betalt semesteravgift til SiB (SiB-medlemmer).

-Organisasjonen må være Brønnøysundsregistrert og ha egen bankkonto.

For mer informasjon om prosjektstøtte og støtteberettigelse se våre statutter på hovedsiden, spesielt § 2.2 og 3. Søknadsskjema finnes også på hovedsiden.

SØKNAD SENDES TIL kulturstyret@kulturstyret.no senest en uke før siste møte for året. Se møteplanen her!

Søk om Prosjektstøtte her:


https://drive.google.com/drive/folders/0B62pXwIIYfAdZFluX2RUdW1nZ28