Kulturstyret samarbeider med Utdanning i Bergen som jobber for å synliggjøre og profilere Bergen som studieby. StudentBergen er en portal som administreres av Utdanning i Bergen med kulturkalender og informasjon om studentorganisasjoner og studentlivet. På nettsiden studentbergen.no kan organisasjoner få lagt ut informasjon om arrangementer og rekruttering.

Utdanning i Bergen er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, NLA Høgskolen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass diakonale høgskole, Studentsamskipnaden i Bergen, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen næringsråd.

Her finner du en god oversikt over studentkultur, aktiviteter og livet i Bergen by.