Kulturstyret er Velferdstinget i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk.

Kulturstyret bevilger årlig om lag en million kroner til studentkulturen i Bergen. Våre støtteordninger omfatter driftstøtte og tidsskriftstøtte med søknadsfrist 15. februar, samt prosjektstøtte.

Kulturstyret er også saksforberedende i kulturpolitiske spørsmål. Vi skal bidra til å styrke den kulturelle aktiviteten og det sosiale tilbudet til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

Som kompetanseorgan som arrangerer Kulturstyret også jevnlige kurs, og som kan kontaktes for hjelp og støtte for nye og eksisterende organisasjoner. Vi kan også tilby kontor og øvingsrom.

I tillegg arbeider vi for å synliggjøre studentkulturen utad. Vi henvender oss til publikum, næringslivet, det offentlige og samarbeidspartnere for å tilrettelegge for aktiviteter og for å skape bedre vilkår for kulturen.

Kulturstyret består av tretten medlemmer og syv nummererte varamedlemmer. Nitten er valgt av VT. I tillegg kommer velferdsdirektøren i SiB, eller annen person utpekt av SiB.