Kulturstyremøter og tildelingsprotokoller

Møteplan Høst 2016

Møteplan kommer

Møteplan Vår 2016

KS 01/16 Torsdag 25. februar

KS 02/16 Mandag 7. mars

KS 03/16 Mandag 11. april

KS 04/16 Mandag 23. mai

KS 05/16 Mandag 6. juni

Protokoller

Protokoller fra møtene. De to første sifferene er årstall, de to påfølgende er møtenummer. For eksempel «Protokoll KS 1102» er møte nr. 2 i 2011.