Kulturstyremøter og tildelingsprotokoller

Møteplan vår 2017

KS 01/17 21.02

KS 02/17 13.03

KS 03/17 21.03

KS 04/17 15.05

KS 05/17 06.06

Protokoller

Protokoller fra møtene. De to første sifferene er årstall, de to påfølgende er møtenummer. For eksempel «Protokoll KS 1102» er møte nr. 2 i 2011.