Kontorlokaler i Nygårdsgaten 1B

Kulturstyret disponerer kontorlokaler som studentorganisasjoner kan låne gratis.

I dag er det omkring tjue organisasjoner som har kontorplass i Nygårdsgaten 1b, som ligger i nærheten av både Studentsenteret, Nygårdshøyden og Det Akademiske Kvarter.

Bygget eies av Universitetet i Bergen, men tilgang og plass fås gjennom å søke Kulturstyret. Dette gjøres ved henvendelse til nestleder i Kulturstyret på nestleder@kulturstyret.no.

Nedenfor følger bruksregelementet for Nygårdsgaten 1b.

Ordensregler

a) Hver brukerorganisasjon står som ansvarlig for sine medlemmer. Dette innebærer at hver enkelt organisasjon kan bli holdt erstatningspliktige for enkeltpersoners overtredelser av husreglene.

b) Røyking er ikke tillatt noe sted i huset.

c) Det er ikke tillatt å oppholde seg på vifteanleggsområdet ut mot bakgården.

d) Daglig avfall legges i avfallsbøtter. Brukerorganisasjonene sørger selv for å bære boss ut til boss-spann når det er større mengder avfall, dvs. det som ikke går opp i avfallsbøtter

e) Nygårdsgaten 1 b skal ikke benyttes etter kl 24.00. Dersom det oppstår behov for å bruke huset lengre enn dette, skal skriftlig søknad sendes styringsgruppen (nestleder i Kulturstyret) for behandling i god tid i forveien.

f) Naboer skal ikke forstyrres under bruk av huset.

g) Brukerorganisasjonene har ansvar for å påse at medlemmene ivaretar hensynet til brannvern og sikkerhet.

Sanksjoner

Om brukerorganisasjonene ikke retter seg til det reglementet kulturstyret har vedtatt, har kulturstyret rett til å sanksjonerer organisasjonene på huset.

Følgende sanksjoner kan gis av Kulturstyret

1)      Advarsel

2)      Gebyr

3)      Midlertidig utestengels av enkeltpersoner eller organisasjoner

4)      Innskrenket bruksrett

5)      Ekskludering