Budsjettkomitéens innstilling

2016

Last ned budsjettkomiteens innstilling for støtte fra Velferdstinget for driftsåret 2016 her:
VT0715_Budsjettkomiteens innstilling

Søknadene og innstillingen kan leses her

2015

Last ned budsjettkomitéens innstilling for støtte frå Velferdstinget for drifsåret 2015 her:
VT0814_8514_Budsjettkomitéen 2014 – Fordeling av semesteravgiftsmidler 2015 – Innstilling

2014

Last ned budsjettkomitéens innstilling for støtte frå Velferdstinget for drifsåret 2014 her:
VT0813_7513 – Budsjettkomiteen sin innstilling til fordeling av semesteravgiften 2014

2013

Last ned budsjettkomitéens innstilling for støtte frå Velferdstinget for drifsåret 2013 her:

2012

Last ned budsjettkomitéens innstilling for støtte frå Velferdstinget for drifsåret 2012 her:

Organisasjonane sine søknadar

2016

Organisasjonenes søknader finner du her

2015

Last ned organisasjonane sine søknadar her
Søknader til budsjettkomitéen for 2015

2014

Last ned organisasjonane sine søknadar her

2013

Last ned organisasjonane sine søknadar her

2012

Last ned organisasjonane sine søknadar her

Tildelte midlar frå Velferdstinget

2016

For 2016 mottar 15 studentorganisasjoner tilsammen 5,9 millioner kroner direkte fra Velferdstinget

2015

For 2015 mottar 14 studentorganisasjonar tilsaman 5,9 millionar kroner direkte frå Velferdstinget.

2014

For 2014 mottok 12 studentorganisasjonar tilsaman 5,25 millionar kroner direkte frå Velferdstinget

2013

For 2013 mottok 13 ulike studentorganisasjoner tilsammen 5 millioner kroner direkte fra Velferdstinget.

2012

For 2012 mottok 12 ulike studentorganisasjoner tilsammen 4,9 millioner kroner direkte fra Velferdstinget.