Velferdstinget i Bergen har over fleire år hatt prosjektet Bergenstudenten som har arbeidd med

bergenstudenten_logo

å bistå nye studentar i Bergen som treng bustad. Velferdstinget valde i 2013 å leggja ned prosjektet av di det ikkje lenger var like aktuelt med syninsassistanse som tidelegare. Me har likevel vald å ta vare på informasjonen og kunnskapen som prosjektet opparbeidde seg, og denne informasjonen finn du her.

Du må gjerne ta kontakt med Velferdstinget sitt arbeidsutvalg om du har spørsmål, men merk at VT-AU ikkje har høve til å utføra dei oppgåvene som Bergensstudenten har hatt.

Les og lær mer om bolig i Bergen her: