Grønneviksøren 2

Grønneviksøren 2

Velferdstinget i Bergen har arbeidet lenge med å få realisert videre utbygging av studentboliger på Grønneviksøren. I løpet av valgkampen ble det klart at det nye bystyreflertallet ville gå inn for å realisere byggeprosjektet. Nå gjenstår det bare å se om de holder ord.

Studentøkonomi

Studentøkonomi

Penger har alltid vært viktig, også for studenter. Penger brukes til å betale husleie, kjøpe mat og finansiere studiene. Men penger er noe studenter har lite av. Norske studenter har faktisk aldri vært fattigere. Målt etter prosent av BNP er norske studenter blant de aller fattigste i Europa. Derfor mener Velferdstinget studiestøtten må opp på 1, 5 G. Enkelt og greit.

Hva er Velferdstinget?

Hva er Velferdstinget?

Velferdstinget er studentene i Bergens røst i alle saker som har med studentvelferd å gjøre. Velferdstinget arbeider bl.a. med få politikerne til å bygge flere studentboliger og øke studiestøtten. Velferdstinget arbeider også tett sammen med SiB for å bedre tilbudet samskipnaden gir til studentene i Bergen.

PS: Velferdstinget består utelukkende av studenter

VT tom stol

Vi søker nytt styremedlem!

Har du lyst til å jobbe for velferden til alle studentene i Bergen? Da er dette vervet for deg!   Som medlem i Velferdstingets styre er du med på å utøve politikken vi har, du kan bidra til å utforme den, og du kan påvirke! Vi jobber blant annet opp mot Studentsamskipnaden i Bergen (SiB),

Dekningsgrad

Ønskes leid: 28 725 hybler

Mandag 25. juli la Norsk studentorganisasjon (NSO) fram studentboligundersøkelsen for 2016. Bergen kommer nest dårligst ut av alle de norske studiestedene. Bare Hedmark kommer dårligere ut av undersøkelsen. Dekningsgraden på studentboliger i Bergen er på 12, 34 %, en nedgang på 0,54 prosentpoeng fra 2015. NSOs studentboligundersøkelse viser at det er 32 769 studenter i

Mobil gjenvinningsstasjon

På flyttefot?

Visste du at du må betale nesten 2 000 kr dersom du legger fra deg flyttesøppelet ditt i gata? Og visste du at hvis du leverer det til BIR, så koster det 50 kr å kaste samme mengde (1 kubikkmeter)? Visste du at det går an å bli kvitt søppelet uten å ha bil?   BIR

certificate

Vi har kjøpt en skog!

I debatten om studentboligene på Jekteviken på Nyhetsuka (SRiB) på fredag, ble det påpekt at vi i et svar på en epost fra Sveinung Sivertsen skrev følgende: «Selv om flere og flere av studentene – oss der i blant – er opptatt av miljøet, forstår vi at 20 trær i Jekteviken ikke er et stort

Diagnose student facebook

Diagnose: student

See English text bellow Resolusjon fra Velferdstinget i Bergen I Velferdstingsmøte 2. februar vedtok Velferdstinget en resolusjon om studenthelse. Vi ønsker at kommunen og fylkeskommunen tar det ansvaret de har når det kommer til studenthelse, vi vil at studenthelse skal prioriteres som helhet, og vi ønsker oss en egen studenthelsemelding! Diagnose: student Studentlivet går på

Still til valg - VT

Valgresultater

1. desember ble det avholdt valg i Velferdstinget i Bergen. Her er valgresultatene: SiB-styret Faste medlemmer Eivind Brandt Edel-Christine Flater Varamedlemmer 1. Vilde Havrevold 2. Fredrik Bødtker 3. Margit Abel Grape 4. Haakon Kvernevik Knudsen 5. Tellef Raabe Velferdstingets arbeidsutvalg Leder: Linnea Reitan Jensen Nestleder: Sindre Dueland Medlem: Ingrid Fjellberg Medlem: – MANGLER Kulturstyret Leder:

Still til valg - VT

Hva er det egentlig å sitte i Velferdstingets arbeidsutvalg?

Som medlem i Velferdstingets arbeidsutvalg skal man være med på å gjennomføre politikken vedtatt av Velferdstinget. Arbeidsoppgavene og –områdene fordeles innad i arbeidsutvalget, etter ønske. Arbeidsutvalget utarbeider arbeidsprogram for perioden de er valgt, med utgangpunkt i prinsipprogram vedtatt av Velferdstinget. Utarbeidselen av arbeidsprogrammet gir stor direkte mulighet til å påvirke retningen Velferdstinget skal ta. Det

DSC_0012

Pressemelding: En bedre tid i vente for studentene i Norge

Pressemelding fra Velferdstingene i Norge 23.11.15 -Et utrolig viktig grep for å gjøre studiehverdagen lettere Studentbevegelsen har endelig fått gjennomslag for 11 måneders studiestøtte. Velferdstingene i Norge jubler sammen med resten av studentbevegelsen. – Det er mange studenter som nå får en lysere eksamenstid med disse gode nyhetene, sier Maiken Vasset Størkersen, leder av Velferdstinget

Still til valg - VT

Valg i Velferdstinget

1. desember velger Velferdstinget nye representanter i en rekke spennende verv. Som SiB-student kan du stille til samtlige verv som Velferdstinget velger til. Som tillitsvalgt gir du et viktig bidrag til dine medstudenter gjennom å representere de som en aktiv del av studentdemokratiet eller de mange andre studentorganisasjoner Velferdstinget velger og oppnevner til. Dersom du

Semesteravgift---nett---innlegg

Budsjettfordeling 2016

Lørdag 7. november ble det avholdt budsjettmøte i Velferdstinget. Fordelingen vedtatt i møtet ser slik ut: BIS Bergen Idrett 210 000 kr BSI – Bergen Studentidrettslag: 780 000 kr Bergen Student-TV: 250 000 kr Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS): 0 kr HiB Idrett: 230 000 kr Jussformidlingen: 125 000 kr K7 Bulletin: 120 000 kr Kulturstyret: 1 576 000 kr NHHI