Grønneviksøren 2

Grønneviksøren 2

Velferdstinget i Bergen har arbeidet lenge med å få realisert videre utbygging av studentboliger på Grønneviksøren. I løpet av valgkampen ble det klart at det nye bystyreflertallet ville gå inn for å realisere byggeprosjektet. Nå gjenstår det bare å se om de holder ord.

Studentøkonomi

Studentøkonomi

Penger har alltid vært viktig, også for studenter. Penger brukes til å betale husleie, kjøpe mat og finansiere studiene. Men penger er noe studenter har lite av. Norske studenter har faktisk aldri vært fattigere. Målt etter prosent av BNP er norske studenter blant de aller fattigste i Europa. Derfor mener Velferdstinget studiestøtten må opp på 1, 5 G. Enkelt og greit.

Hva er Velferdstinget?

Hva er Velferdstinget?

Velferdstinget er studentene i Bergens røst i alle saker som har med studentvelferd å gjøre. Velferdstinget arbeider bl.a. med få politikerne til å bygge flere studentboliger og øke studiestøtten. Velferdstinget arbeider også tett sammen med SiB for å bedre tilbudet samskipnaden gir til studentene i Bergen.

PS: Velferdstinget består utelukkende av studenter

Søknadene om tildelinger fra Velferstinget er offentliggjort!

Søknadene om tildelinger fra Velferdstinget er lagt ut her! Fremover vil budsjettkomiteen behandle søknadene og intervjue søkerorganisasjonene.   Komiteen vil vurdere dette, og legge frem en foreløpig innstilling til Velferdstinget på oktobermøtet.  I oktobermøte skal Velferdstinget vurdere innstillingen og gi tilbakemeldinger til budsjettkomiteen, som senere skal legge frem sin endelige innstillingen.

BK17

Budsjettfordeling 2017

Torsdag 1. september er fristen for å sende inn søknad til budsjettfordelingen for 2017.   Dette gjelder for registrerte søkerorganisasjoner. Det er viktig fristen blir holdt, da søknader som mottas etter fristen ikke blir behandlet. For mer info se: Informasjon til søkere og mottakere av semesteravgiftsmidler  

VT tom stol

Vi søker nytt styremedlem!

Har du lyst til å jobbe for velferden til alle studentene i Bergen? Da er dette vervet for deg!   Som medlem i Velferdstingets styre er du med på å utøve politikken vi har, du kan bidra til å utforme den, og du kan påvirke! Vi jobber blant annet opp mot Studentsamskipnaden i Bergen (SiB),

Dekningsgrad

Ønskes leid: 28 725 hybler

Mandag 25. juli la Norsk studentorganisasjon (NSO) fram studentboligundersøkelsen for 2016. Bergen kommer nest dårligst ut av alle de norske studiestedene. Bare Hedmark kommer dårligere ut av undersøkelsen. Dekningsgraden på studentboliger i Bergen er på 12, 34 %, en nedgang på 0,54 prosentpoeng fra 2015. NSOs studentboligundersøkelse viser at det er 32 769 studenter i

Mobil gjenvinningsstasjon

På flyttefot?

Visste du at du må betale nesten 2 000 kr dersom du legger fra deg flyttesøppelet ditt i gata? Og visste du at hvis du leverer det til BIR, så koster det 50 kr å kaste samme mengde (1 kubikkmeter)? Visste du at det går an å bli kvitt søppelet uten å ha bil?   BIR

certificate

Vi har kjøpt en skog!

I debatten om studentboligene på Jekteviken på Nyhetsuka (SRiB) på fredag, ble det påpekt at vi i et svar på en epost fra Sveinung Sivertsen skrev følgende: «Selv om flere og flere av studentene – oss der i blant – er opptatt av miljøet, forstår vi at 20 trær i Jekteviken ikke er et stort

Diagnose student facebook

Diagnose: student

See English text bellow Resolusjon fra Velferdstinget i Bergen I Velferdstingsmøte 2. februar vedtok Velferdstinget en resolusjon om studenthelse. Vi ønsker at kommunen og fylkeskommunen tar det ansvaret de har når det kommer til studenthelse, vi vil at studenthelse skal prioriteres som helhet, og vi ønsker oss en egen studenthelsemelding! Diagnose: student Studentlivet går på

Still til valg - VT

Valgresultater

1. desember ble det avholdt valg i Velferdstinget i Bergen. Her er valgresultatene: SiB-styret Faste medlemmer Eivind Brandt Edel-Christine Flater Varamedlemmer 1. Vilde Havrevold 2. Fredrik Bødtker 3. Margit Abel Grape 4. Haakon Kvernevik Knudsen 5. Tellef Raabe Velferdstingets arbeidsutvalg Leder: Linnea Reitan Jensen Nestleder: Sindre Dueland Medlem: Ingrid Fjellberg Medlem: – MANGLER Kulturstyret Leder:

Still til valg - VT

Hva er det egentlig å sitte i Velferdstingets arbeidsutvalg?

Som medlem i Velferdstingets arbeidsutvalg skal man være med på å gjennomføre politikken vedtatt av Velferdstinget. Arbeidsoppgavene og –områdene fordeles innad i arbeidsutvalget, etter ønske. Arbeidsutvalget utarbeider arbeidsprogram for perioden de er valgt, med utgangpunkt i prinsipprogram vedtatt av Velferdstinget. Utarbeidselen av arbeidsprogrammet gir stor direkte mulighet til å påvirke retningen Velferdstinget skal ta. Det

DSC_0012

Pressemelding: En bedre tid i vente for studentene i Norge

Pressemelding fra Velferdstingene i Norge 23.11.15 -Et utrolig viktig grep for å gjøre studiehverdagen lettere Studentbevegelsen har endelig fått gjennomslag for 11 måneders studiestøtte. Velferdstingene i Norge jubler sammen med resten av studentbevegelsen. – Det er mange studenter som nå får en lysere eksamenstid med disse gode nyhetene, sier Maiken Vasset Størkersen, leder av Velferdstinget